Excursies

Evenementen van Onze Vloot

Sep 2016 Terug naar huidige maand Nov 2016
Datum Evenementen in Oktober 2016 Info
20.10.2016 Slot Loevestein, Damen Shipyards Gorinchem

Vertrek

08.45 uur vanuit Den Haag Centraal Station per bus

Vertrek

10.00 uur vanuit Gorinchem per boot

Aankomst

10.20 uur Slot Loevestein

10.30 uur Koffie

11.00 uur rondleiding

12.00 uur: glas wijn/borrel

12.15 uur: eenvoudige lunch, soep, broodjes, melk, thee/koffie

Vertrek

13.30 uur vanuit Slot Loevestein per boot

Aankomst

14.00 uur Damen Shipyards Gorinchem

Ontvangst

Toelichting op de activiteiten van de werf  en bedrijfsfilm

Rondleiding over de werf

Afsluiting met een borrel

Vertrek

17.00 per bus terug naar Den Haag

 

 

Kosten

€ 35,--   vervoer per bus met gebruik van Museum Jaarkaart

€ 45,--   vervoer per bus zonder Museum Jaarkaart

€ 27,50  eigen vervoer met Museum Jaarkaart

€ 38,50  eigen vervoer zonder Museum Jaarkaart

Bovengenoemde kosten p.p. wijken iets af van de bedragen, die in nummer 7 van het blad Maritiem Nederland zijn genoemd. Echter, de hier genoemde kosten zijn van toepassing.

 

 

Opgave

U kunt zich voor 15 oktober a.s. opgeven door het deelname- bedrag over te maken naar rek. nr. NL56 INGB 0006 4467 96 t.n.v. KNVOV/H. Koning, onder vermelding “Excursie Gorinchem”.

 

 

ps.

Neem uw Museum Jaarkaart mee.                  

Adres

Damen Shipyards Gorinchem

Avelingen-West 20

4202 MS Gorinchem

Contact

H. Koning

06-53.296.196
Lijst van alle evenementen
Klik op titel voor meer informatie

De ALV 2014 had alles in zich om weer een aangename en zinvolle aangelegenheid te worden. Diversiteit is een goede zaak om aandacht op alle mogelijke verschillende nautisch gerelateerde fenomenen te vestigen en zo kwamen wij dit jaar, na vorig jaar ss Rotterdam  te hebben bezocht, in het aardige Muzee(um) in Scheveningen. Hoogtepunt van de vergadering was de ondertekening van de bescheiden die onze vereniging  het voeren van het praedicaat 'Koninklijk' voor wederom 25 jaar verlenen. Op onderstaande foto een aantal leden in afwachting van de aanvang van deze Algemene Leden Vergadering 2014 en dus ook 'de' ondertekening.

 

Hiernaast voorzitter André van Koningsbrugge en onder-vóór penningmeester Willem Röell die samen de papieren tekenen tot behoud van onze Koninklijke Status.

Vervolgens een portret van onze gastspreker, commandeur bd. Pieter Kok, die als Convoy Commodore nogal wat reizen door de door piraten geteisterde gebieden bij Oost Afrika meemaakte en vervolgens naar West Afrika gaat, waar een totaal andere problematiek een grote uitdaging vormt; daar ben je ongeveer een sitting duck.

Na diens uitgebreide en informatieve discours ging de reis naar restaurant Catch aan de oude visafslag aan de kade van de Marina, aan de tweede binnenhaven, waar Hans Margés een aangename lunch  had besproken met evenzeer aangename wijn. Zelf moest hij verstek laten gaan wegens een proefvaart met zijn nieuwe heup, die nog door enige tetsfasen heen moet, maar nu alreeds richting 'overdracht' gaat.

Daarmee was de kous nog niet af, want er wachtte nóg een ceremonie: op de laatste foto, onder dankzegging voor de geboden gastvrijheid, het overhandigen aan de directeur van Muzee, Paul de Kievit,  van ons wapenschildje.

Het wordt tentoongesteld bij de ingang, samen met het oude en nieuwe schildje van de mijnenjager ZMS Scheveningen. Een mooi besluit van een mooi gebeuren.