Excursies

Evenementen van Onze Vloot

Sep 2017 Terug naar huidige maand Nov 2017
Datum Evenementen in Oktober 2017 Info
27.10.2017 Excursie Den Helder

Ook dit jaar hebben wij weer een najaars  excursie georganiseerd. Op 27 oktober a.s. zijn wij te gast  bij de  Kustwacht Nederland te Den Helder en  de Port of Den Helder.   Onderstaand treft u het programma aan.  Met name wijs ik u op de wens van de directeur van de Kustwacht om ook jonge belangstellenden te mogen verwelkomen.

Voor deelname aan de excursie kunt u zich op de gebruikelijke wijze inschrijven door overmaking van het deelnamebedrag op het aangegeven rekeningnummer t.n.v. KNVOV/H. Koning, onder de vermelding “Excursie Den Helder”.

 

KUSTWACHT NEDERLAND & PORT OF DEN HELDER

27 OKTOBER 2017

 

Vertrek

08.30 uur: vanuit Den Haag Centraal Station per bus

Aankomst

10.15 uur: KUSTWACHT NEDERLAND

Koninklijke Marine, Gebouw MHKC,

Rijkszee - en Marine Haven 1,

  • Gebouw Albatros

1781 ZZ Den Helder

 

10.15 – 10.30 uur: Ontvangst door de heer R.J. Blok, MSc

Directeur Kustwacht Nederland op het

Kustwacht Centrum.

10.30 – 11.15 uur: Presentatie directeur Kustwacht (OT-Ruimte)

11.15 – 11.30 uur: Q & A

11.30 – 11.50 uur: rondleiding KW-meldkamer en Maritiem

informatie Knooppunt

  1. uur: Einde programma bij de Kustwacht.

 

Lunch

12.30 uur: Marine Club

.

Aankomst

14.00 uur: PORT OF DEN HELDER

Het Nieuwe Diep 33-3

1781 AD Den Helder.

 

Ontvangst door de heer drs. C.L. Turnhout

Hoofd Afdeling Infrastructuur & Ruimte.

Toelichting op de activiteiten in en rondom de haven van Den Helder.

 

Afsluiting met een borrel.

 

Vertrek

16.30 uur: per bus terug naar Den Haag.

 

 

Deelnamebedrag

€ 30,-- vervoer per bus.

€ 20,-- eigen vervoer.

 

 

Opgave

U kunt zich voor 25 oktober a.s. opgeven door het betreffende deelnamebedrag over te maken naar rek. nr. NL56 INGB 0006 4467 96 t.n.v. KNVOV/H. Koning, onder vermelding “Excursie Den Helder”.

 

De directeur van de Kustwacht Nederland zou het ten zeerste op prijs stellen als u een (klein)zoon/(klein)dochter voor deze excursie weet te interesseren om deel te nemen een deze excursie zodat deze kennis kan maken met de uiterst belangrijke werkzaamheden van de Kustwacht en het daarbij behorende maritieme gebeuren. Indien nodig is de directeur bereid een verklaring van deelname af te geven, zodat er geen sprake kan zijn van onnodig schoolverzuim.

 

 

Als gevolg van het aanscherpen van de regelgeving heeft de Kustwacht een totaal opgave nodig met namen van alle deelnemers, waarna het KNVOV-gezelschap kan worden aangemeld. Daarnaast dienen de deelnemers zich individueel bij de toegang tot het Marine Terrein te legitimeren met de vermelding dat zij zijn aangemeld voor een bezoek aan het Kustwachtcentrum.

 

Cotact

H. Koning

tel.: 06. 53.296.196
Lijst van alle evenementen
Klik op titel voor meer informatie

De ALV 2014 had alles in zich om weer een aangename en zinvolle aangelegenheid te worden. Diversiteit is een goede zaak om aandacht op alle mogelijke verschillende nautisch gerelateerde fenomenen te vestigen en zo kwamen wij dit jaar, na vorig jaar ss Rotterdam  te hebben bezocht, in het aardige Muzee(um) in Scheveningen. Hoogtepunt van de vergadering was de ondertekening van de bescheiden die onze vereniging  het voeren van het praedicaat 'Koninklijk' voor wederom 25 jaar verlenen. Op onderstaande foto een aantal leden in afwachting van de aanvang van deze Algemene Leden Vergadering 2014 en dus ook 'de' ondertekening.

 

Hiernaast voorzitter André van Koningsbrugge en onder-vóór penningmeester Willem Röell die samen de papieren tekenen tot behoud van onze Koninklijke Status.

Vervolgens een portret van onze gastspreker, commandeur bd. Pieter Kok, die als Convoy Commodore nogal wat reizen door de door piraten geteisterde gebieden bij Oost Afrika meemaakte en vervolgens naar West Afrika gaat, waar een totaal andere problematiek een grote uitdaging vormt; daar ben je ongeveer een sitting duck.

Na diens uitgebreide en informatieve discours ging de reis naar restaurant Catch aan de oude visafslag aan de kade van de Marina, aan de tweede binnenhaven, waar Hans Margés een aangename lunch  had besproken met evenzeer aangename wijn. Zelf moest hij verstek laten gaan wegens een proefvaart met zijn nieuwe heup, die nog door enige tetsfasen heen moet, maar nu alreeds richting 'overdracht' gaat.

Daarmee was de kous nog niet af, want er wachtte nóg een ceremonie: op de laatste foto, onder dankzegging voor de geboden gastvrijheid, het overhandigen aan de directeur van Muzee, Paul de Kievit,  van ons wapenschildje.

Het wordt tentoongesteld bij de ingang, samen met het oude en nieuwe schildje van de mijnenjager ZMS Scheveningen. Een mooi besluit van een mooi gebeuren.