Excursies

Evenementen van Onze Vloot

Oct 2017 Terug naar huidige maand Dec 2017
Datum Evenementen in November 2017 Info
16.11.2017 Herfstborrel

Nieuwe of Litteraire Sociëteit De Witte, Plein 24 te Den Haag

 

Op 16 november 2017 zal de traditionele Herfstborrel weer in de Nieuwe of Litteraire Sociëteit De Witte, Plein 24 te Den Haag worden gehouden. De bijeenkomst begint om 16.45 uur. Om 17.15 uur wordt een voordracht gehouden door de heer Ton Welter oprichter en president van de “COALITION FOR DEFENSE” met als onderwerp:

 

“Het belang van de Krijgsmacht voor Nederland en Nederland’s positie in Europa”

 

De heer Welter is 6 maanden voor de soevereiniteitsoverdracht geboren in Djakarta, en stapte na zijn middelbare schooltijd en Hogere Zeevaartschool in Vlissingen, in augustus 1969 als leerling-stuurman van de Koninklijke Java China Pakketvaart Lijnen in Singapore aan wal, terug naar de Gordel van Smaragd. Na 1,5 jaar gevaren te hebben tussen Japan, Zuid Afrika, Zuid Amerika en het Nabije Oosten meldde hij zich aan als vrijwilliger bij de Koninklijke Marine voor de opleiding tot reserve -officier in actieve dienst, waarna hij, na zijn opleiding bij het Koninklijk Instituut voor de Marine en na zijn beëdiging als Luitenant ter Zee 3e klasse,  als Waarnemer bij Squadron 320 van de M.L.D. vloog op de SP 2H Neptune. In 1978 volgde zijn overstap naar het bedrijfsleven waar hij bij diverse internationale ondernemingen sales, marketing en general management functies heeft vervuld, die hem brachten naar de andere kant van de wereld: Amerika, en diverse plaatsingen in Europese landen. In deze periode vervolgde hij zijn studie als avondstudent aan de Rijksuniversiteit te Leiden, met als specialisatie Nederlands Recht, Internationaal Recht, Economie en Zeerecht.

 

In 1990 besloot hij als zelfstandig ondernemer zijn loopbaan te vervolgen, specifiek gericht op de design industrie en bracht in 2010 de unieke, wereldwijd gevraagde rookmelder ' de Chick-a-Dee' op de markt, een rookmelder in de vorm van een vogeltje, dat maar liefst drie Design Awards werd toegekend uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Ondertussen schreef hij zijn eerste boek: ' De onmaakbaarheid van het Leven'  en richtte hij zich steeds meer op de Internationale en Europese politiek, dat hem geleidelijk aan op zijn uiteindelijke bestemming bracht, dat een aanvang nam met zijn eerste voordracht aan de  Koninklijke Vereniging van Marine Officieren op 7 juni 2012. Vele publicaties volgden daarna in de Pers, websites en op zijn blog ' Come Fly with me'. 

 

Zijn ' gras root initiative ' om vanuit de samenleving als burger, Nederland bewust te maken van het feit dat Nederland een krachtige Defensie nodig heeft om de veiligheid en stabiliteit van ons Koninkrijk als loyale en consistente partner van de NATO te waarborgen, heeft hem doen besluiten om op 24 maart 2014 een nieuwe NGO op te richten, de Coalition For Defense, dat als onafhankelijk platform inmiddels steeds meer weerklank vindt vanuit onze samenleving.

Zijn devies : Si vis Pacem, para Bellum

De bijeenkomst zal worden besloten met een “aangeklede” borrel.

 

Leden, hun partners en/of introducés kunnen zich voor dit evenement opgeven door  een bedrag van €15 p.p. over te maken naar bankrekening NL56INGB0006446796 t.n.v. KNVOV/H.Koning o.v.v. Herfstborrel 2017.

 

Wij hopen velen van u (heren, met jasje en dasje) op de 16 november a.s. in de Sociëteit De Witte (Koepelzaal) te kunnen verwelkomen.
Lijst van alle evenementen
Klik op titel voor meer informatie

De ALV 2014 had alles in zich om weer een aangename en zinvolle aangelegenheid te worden. Diversiteit is een goede zaak om aandacht op alle mogelijke verschillende nautisch gerelateerde fenomenen te vestigen en zo kwamen wij dit jaar, na vorig jaar ss Rotterdam  te hebben bezocht, in het aardige Muzee(um) in Scheveningen. Hoogtepunt van de vergadering was de ondertekening van de bescheiden die onze vereniging  het voeren van het praedicaat 'Koninklijk' voor wederom 25 jaar verlenen. Op onderstaande foto een aantal leden in afwachting van de aanvang van deze Algemene Leden Vergadering 2014 en dus ook 'de' ondertekening.

 

Hiernaast voorzitter André van Koningsbrugge en onder-vóór penningmeester Willem Röell die samen de papieren tekenen tot behoud van onze Koninklijke Status.

Vervolgens een portret van onze gastspreker, commandeur bd. Pieter Kok, die als Convoy Commodore nogal wat reizen door de door piraten geteisterde gebieden bij Oost Afrika meemaakte en vervolgens naar West Afrika gaat, waar een totaal andere problematiek een grote uitdaging vormt; daar ben je ongeveer een sitting duck.

Na diens uitgebreide en informatieve discours ging de reis naar restaurant Catch aan de oude visafslag aan de kade van de Marina, aan de tweede binnenhaven, waar Hans Margés een aangename lunch  had besproken met evenzeer aangename wijn. Zelf moest hij verstek laten gaan wegens een proefvaart met zijn nieuwe heup, die nog door enige tetsfasen heen moet, maar nu alreeds richting 'overdracht' gaat.

Daarmee was de kous nog niet af, want er wachtte nóg een ceremonie: op de laatste foto, onder dankzegging voor de geboden gastvrijheid, het overhandigen aan de directeur van Muzee, Paul de Kievit,  van ons wapenschildje.

Het wordt tentoongesteld bij de ingang, samen met het oude en nieuwe schildje van de mijnenjager ZMS Scheveningen. Een mooi besluit van een mooi gebeuren.