Excursies

Evenementen van Onze Vloot

Nov 2013 Terug naar huidige maand Jan 2014
Datum Evenementen in December 2013 Info
29.12.2013 Vlissingen 23-08-2013
           ZEELAND  23 augustus 2013
. Het weekend van 22 t/m 25 augustus j.l. was  Vlissingen één groot maritiem festijn: Sail De Ruyter.
Bij prachtig weer en zilte sfeer waren Windjammers, Zeeuwse platbodems en noem maar op, te zien en te bezoeken.
Natuurlijk ontbrak ook de Marine niet. Zelfs - vooraan op bovenstaande foto - vice-admiraal Matthieu Borsboom, de CommandantZeestrijdkrachten, was erbij en dat had een reden.                                                                                                   
De Damen Schelde Naval Shipbuilding - werf hebben wij , als leden van Onze Vloot, al vaker mogen bezoeken, maar ditmaal was er op 23 augustus toch iets bijzonders aan de hand: de indienststelling van het Oceangoing Patrol Vessel ZrMs Zeeland. Het bestuur en enkele prominente leden van de KNVOV waren door de Marine uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Vice-admiraal Borsboom, die al 35 jaar lid is van onze KNV Onze Vloot, was er trots op dat de Marine kans heeft gezien om de nieuwe Zeeland op tijd en binnen budget te laten bouwen. Hij benadrukte dat het marinebedrijf ondanks alle bezuinigingen succesvol kan blijven als het innovatief blijft en zich tijdig aan nieuwe situaties blijft aanpassen
Vervolgens hield de gewezen Commissaris van de Koningin Carla Peijs, die het schip eerder als HMS gedoopt had, maar dat nu vanaf het begin met ZrMs wordt aangeduid, een geestige toespraak. Zij wenste de bemanning vooral ook veel humor toe.
De commandant van de Zeeland, Giel van Hoorn, zei te verwachten dat zijn schip en bemanning uitstekend in staat zouden zijn om de opgedragen patrouilletaken te verrichten.
Vervolgens overhandigde vlootpredikant Ger van der Ende, conform de traditie, de scheepsbijbel aan de commandant.
Tenslotte voerde vice-voorzitter Hans Margés namens de KNV Onze Vloot het woord. Hij had, naast het traditionele OV-schildje (zie foto), iets unieks aan te bieden: een scheepsbel. En niet zomaar ‘een’scheepsbel maar die van de voorgaande Zeeland. Tijdens de uitdienststelling van dat schip in 1978 werd die bel aan ‘Onze Vloot’ toevertrouwd en vervolgens in bruikleen gegeven aan het Vlissingse Maritiem Museum. Maar die bel moest nu, zoals gebruikelijk, weer aan boord van het nieuwe, gelijknamige schip worden geplaatst. Het kostte overigens nogal wat moeite om de bel na 35 jaar op te sporen. Aanvankelijk leverde een zoektocht via het Marinemuseum in Den Helder en in de kelders van het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen niets op, maar Hans zette zijn recherchewerk onverdroten voort. Uiteindelijk vond hij de scheepsbel terug bij een familie, die de bel al jaren in huis had hangen! Het kostte vervolgens nog wel wat overredingskracht om de scheepsbel daar weg te kunnen halen…. Maar: eind goed, al goed.
Op de foto Giel van Hoorn en Hans Margés die gezamenlijk de bel twee maal luidden. Een mooier blijk van verbondenheid tussen Marine en ‘Onze Vloot’ is nauwelijks in één plaatje te vangen. Met de bemanning roepen wij ‘Houzee’ en wensen wij ZrMs Zeeland veel succes en een behouden vaart
 
 
Meer foto's onder Excursies  - indienststelling ZMS Zeeland
 
 
 Lijst van alle evenementen
Klik op titel voor meer informatie

De ALV 2014 had alles in zich om weer een aangename en zinvolle aangelegenheid te worden. Diversiteit is een goede zaak om aandacht op alle mogelijke verschillende nautisch gerelateerde fenomenen te vestigen en zo kwamen wij dit jaar, na vorig jaar ss Rotterdam  te hebben bezocht, in het aardige Muzee(um) in Scheveningen. Hoogtepunt van de vergadering was de ondertekening van de bescheiden die onze vereniging  het voeren van het praedicaat 'Koninklijk' voor wederom 25 jaar verlenen. Op onderstaande foto een aantal leden in afwachting van de aanvang van deze Algemene Leden Vergadering 2014 en dus ook 'de' ondertekening.

 

Hiernaast voorzitter André van Koningsbrugge en onder-vóór penningmeester Willem Röell die samen de papieren tekenen tot behoud van onze Koninklijke Status.

Vervolgens een portret van onze gastspreker, commandeur bd. Pieter Kok, die als Convoy Commodore nogal wat reizen door de door piraten geteisterde gebieden bij Oost Afrika meemaakte en vervolgens naar West Afrika gaat, waar een totaal andere problematiek een grote uitdaging vormt; daar ben je ongeveer een sitting duck.

Na diens uitgebreide en informatieve discours ging de reis naar restaurant Catch aan de oude visafslag aan de kade van de Marina, aan de tweede binnenhaven, waar Hans Margés een aangename lunch  had besproken met evenzeer aangename wijn. Zelf moest hij verstek laten gaan wegens een proefvaart met zijn nieuwe heup, die nog door enige tetsfasen heen moet, maar nu alreeds richting 'overdracht' gaat.

Daarmee was de kous nog niet af, want er wachtte nóg een ceremonie: op de laatste foto, onder dankzegging voor de geboden gastvrijheid, het overhandigen aan de directeur van Muzee, Paul de Kievit,  van ons wapenschildje.

Het wordt tentoongesteld bij de ingang, samen met het oude en nieuwe schildje van de mijnenjager ZMS Scheveningen. Een mooi besluit van een mooi gebeuren.