Excursies

Evenementen van Onze Vloot

Jan 2015 Terug naar huidige maand Mar 2015
Datum Evenementen in Februari 2015 Info
06.02.2015 Excursie Van Oord/Damen

 

 

 

 

 

 

 


opgericht 1906

 

 


 
EXCURSIE (vrijdag)  6 FEBRUARI 2015Bezoek aan     Damen Shiprepair Vlissingen.
                          Ritthemsestraat 500
                          4389 PA Ritthem
                          Haven 1010

 

Programma:

10.30uur: Ontvangst op de werf met koffie of thee.

Een presentatie over  de Van Oord Offshore Windmolen-projecten voor de kust van Nederland: zoals het park GEMINI uit de kust bij Schiermonnikoog , molens met een hoogte van 150m! Er volgt ook een korte presentatie over de werf van DSV .

12.30 uur: lichte lunch, een kopje soep en broodjes.

In de middag een rondleiding over de werf waar o.a. de in juni 2014 bij DAMEN Roemenië te water gelaten kabellegger Nexus (zie 'PRIKBORD'), een gezamenlijk project van Damen en Van Oord, ter afbouw ligt.

15.30 uur: na nog een laatste drankje aanvaarden wij de terugreis naar Den Haag.

LET OP:                Legitimatie middels rijbewijs, ID-card of paspoort

                           noodzakelijk.
VERTREK BUS:        Vertrek te 08.45 u. (vroeger i.v.m. reisduur) vanaf het

                           busplatform bij het Centraal Station Den Haag.

Kosten: inclusief reis per bus  € 35,-- per deelnemer  en per eigen vervoer € 30,--.

Aanmelden uitsluitend middels overmaking van het excursiebedrag naar (een gewijzigd) bankrekeningnummer:

NL56 INGB 0006 4467 96 t.n.v. KNVOV, met omschrijving  'Excursie Damen' .       

AANMELDEN IS MOGELIJK TOT  3 FEBRUARI.

 

 


 

 


   

 
Lijst van alle evenementen
Klik op titel voor meer informatie

De ALV 2014 had alles in zich om weer een aangename en zinvolle aangelegenheid te worden. Diversiteit is een goede zaak om aandacht op alle mogelijke verschillende nautisch gerelateerde fenomenen te vestigen en zo kwamen wij dit jaar, na vorig jaar ss Rotterdam  te hebben bezocht, in het aardige Muzee(um) in Scheveningen. Hoogtepunt van de vergadering was de ondertekening van de bescheiden die onze vereniging  het voeren van het praedicaat 'Koninklijk' voor wederom 25 jaar verlenen. Op onderstaande foto een aantal leden in afwachting van de aanvang van deze Algemene Leden Vergadering 2014 en dus ook 'de' ondertekening.

 

Hiernaast voorzitter André van Koningsbrugge en onder-vóór penningmeester Willem Röell die samen de papieren tekenen tot behoud van onze Koninklijke Status.

Vervolgens een portret van onze gastspreker, commandeur bd. Pieter Kok, die als Convoy Commodore nogal wat reizen door de door piraten geteisterde gebieden bij Oost Afrika meemaakte en vervolgens naar West Afrika gaat, waar een totaal andere problematiek een grote uitdaging vormt; daar ben je ongeveer een sitting duck.

Na diens uitgebreide en informatieve discours ging de reis naar restaurant Catch aan de oude visafslag aan de kade van de Marina, aan de tweede binnenhaven, waar Hans Margés een aangename lunch  had besproken met evenzeer aangename wijn. Zelf moest hij verstek laten gaan wegens een proefvaart met zijn nieuwe heup, die nog door enige tetsfasen heen moet, maar nu alreeds richting 'overdracht' gaat.

Daarmee was de kous nog niet af, want er wachtte nóg een ceremonie: op de laatste foto, onder dankzegging voor de geboden gastvrijheid, het overhandigen aan de directeur van Muzee, Paul de Kievit,  van ons wapenschildje.

Het wordt tentoongesteld bij de ingang, samen met het oude en nieuwe schildje van de mijnenjager ZMS Scheveningen. Een mooi besluit van een mooi gebeuren.