Excursies

Evenementen van Onze Vloot

Apr 2017 Terug naar huidige maand Jun 2017
Datum Evenementen in Mei 2017 Info
12.05.2017 ALV 2017

Dit jaar zal de Algemene Leden Vergadering van de KNVOV worden gehouden op 12 mei 2017. Het bestuur heeft voor de ALV een passende locatie gevonden, te weten het RDM Congrescentrum te Rotterdam / Hijplaat.

RDM Rotterdam is dé plek voor innovatie in de haven; hier krijgt de maakindustrie van de toekomst vorm. Op de voormalige scheepswerf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij werden in de vorige eeuw beroemde schepen als het stoomschip Rotterdam van de Holland Amerika Lijn gebouwd. Daarnaast werden ook diverse marineschepen gebouwd, waaronder de huidige onderzeeboten van de Walrus-klasse. Tegenwoordig is het een unieke combinatie van onderwijs, bedrijven, onderzoek en events. De combinatie van historie, haven, industrie en innovatie biedt inspiratie voor de toekomst.

Het programma van de ALV luidt als volgt:

10.00 uur: ontvangst met koffie.

10.30 uur: aanvang van de ALV.
Te downloaden stukken: Agenda, concept Jaarverslag 2016, concept notulen ALV 2016, verslag kascommissie en de Balans 2016

12.00 uur: borrel.

12.30 uur: lunch.

14.00 uur: aanvang middagprogramma:

Voordracht over het ontstaan, de geschiedenis en het heden van de RDM door de heer Peter Verheijen, Regisseur CoP Maritime & Offshore Innovation.

Rondleiding over het RDM complex.

16.00 uur: afsluitende borrel.

Het RDM Congrescentrum is gevestigd aan de Heijplaatstraat 23 te Rotterdam.

Het RDM Congrescentrum is per auto goed te bereiken met voldoende gratis parkeerplaatsen. Het RDM  Centrum is tevens per openbaar vervoer met buslijn 68 vanaf het Zuidplein te Rotterdam te bereiken alsmede per water -taxi en per waterbus (zie Waterbus.nl). 

Zoals bekend  dient  de A.L.V.  mede om de onderlinge contacten tussen de leden te hernieuwen en te verstevigen. Ten einde er ook dit jaar weer een geslaagde bijeenkomst van  te maken zal aan deze bijeenkomst geen kosten zijn verbonden.

RSVP: VOOR 9 MEI 2017 PER EMAIL:   KONING.NP@GMAIL.COM
Lijst van alle evenementen
Klik op titel voor meer informatie

De ALV 2014 had alles in zich om weer een aangename en zinvolle aangelegenheid te worden. Diversiteit is een goede zaak om aandacht op alle mogelijke verschillende nautisch gerelateerde fenomenen te vestigen en zo kwamen wij dit jaar, na vorig jaar ss Rotterdam  te hebben bezocht, in het aardige Muzee(um) in Scheveningen. Hoogtepunt van de vergadering was de ondertekening van de bescheiden die onze vereniging  het voeren van het praedicaat 'Koninklijk' voor wederom 25 jaar verlenen. Op onderstaande foto een aantal leden in afwachting van de aanvang van deze Algemene Leden Vergadering 2014 en dus ook 'de' ondertekening.

 

Hiernaast voorzitter André van Koningsbrugge en onder-vóór penningmeester Willem Röell die samen de papieren tekenen tot behoud van onze Koninklijke Status.

Vervolgens een portret van onze gastspreker, commandeur bd. Pieter Kok, die als Convoy Commodore nogal wat reizen door de door piraten geteisterde gebieden bij Oost Afrika meemaakte en vervolgens naar West Afrika gaat, waar een totaal andere problematiek een grote uitdaging vormt; daar ben je ongeveer een sitting duck.

Na diens uitgebreide en informatieve discours ging de reis naar restaurant Catch aan de oude visafslag aan de kade van de Marina, aan de tweede binnenhaven, waar Hans Margés een aangename lunch  had besproken met evenzeer aangename wijn. Zelf moest hij verstek laten gaan wegens een proefvaart met zijn nieuwe heup, die nog door enige tetsfasen heen moet, maar nu alreeds richting 'overdracht' gaat.

Daarmee was de kous nog niet af, want er wachtte nóg een ceremonie: op de laatste foto, onder dankzegging voor de geboden gastvrijheid, het overhandigen aan de directeur van Muzee, Paul de Kievit,  van ons wapenschildje.

Het wordt tentoongesteld bij de ingang, samen met het oude en nieuwe schildje van de mijnenjager ZMS Scheveningen. Een mooi besluit van een mooi gebeuren.