Excursies

Evenementen van Onze Vloot

Jun 2014 Terug naar huidige maand Aug 2014
Datum Evenementen in Juli 2014 Info
13.07.2014 Korte samenvatting van de KNVOV-ALV 2014

 

 

 

 

 

(opgericht 1906)

 

 

 

 

 

ALV 2014

 

 

 

 

De  Algemene Ledenvergadering  werd dit jaar gehouden in Muzee in Scheveningen. Bijgaand de foto van het ondertekenen van de verlengingsakte van het praedicaat “Koninklijk” aan onze vereniging voor de gebruikelijke termijn van 25 jaar door André van Koningsbrugge.
 
 
 
 
Adriaan van Stolk, die al enige tijd namens het bestuur de ledenadministratie en archiefzaken beheert, werd met algemene stemmen benoemd als lid van het bestuur. Tevens werd bekend gemaakt dat onze penningmeester, Willem Röell, na vele jaren afscheid gaat nemen van het bestuur.  Het bestuur vraagt leden om deze functie over te nemen.
De excursiecommissie is inmiddels uitgebreid tot vier man en heeft het excursieprogramma voor 2015 al op de rails staan.
Terwijl de aanwezigen door het bestuur werden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de vereniging werden de partners rondgeleid door het Muzee waar onder andere een tentoonstelling te zien is van het Kurhaus-concert van de Rolling Stones , dat volledig uit de hand liep met een politie die geen idee had wat hen te wachten stond en een directeur die wanhopig de gordijnen probeerde dicht te trekken. Komische Humor, achteraf.
Na het formele gedeelte kwam er een uitgebreide presentatie van Pieter Kok (inmiddels lid van Onze Vloot!).
 
 
 
Hij is als commandeur bd. door een tweetal rederijen aangezocht om niet alleen te adviseren, maar daadwerkelijk aanwezig te zijn als Convoy Commodore om reizen tot een goed einde te brengen of lokaties in de gaten te houden in die regionen waar de koopvaardij alles, en de politiek weinig mee te maken lijkt te hebben.
De lunch werd tot ieders genoegen gepresenteerd in het nieuwe restaurant Catch en zoals gewoonlijk waren de gesprekken zeer geanimeerd. Gesprekken die uiteraard tijdens de volgende ALV gewoon verder gaan!Lijst van alle evenementen
Klik op titel voor meer informatie

De ALV 2014 had alles in zich om weer een aangename en zinvolle aangelegenheid te worden. Diversiteit is een goede zaak om aandacht op alle mogelijke verschillende nautisch gerelateerde fenomenen te vestigen en zo kwamen wij dit jaar, na vorig jaar ss Rotterdam  te hebben bezocht, in het aardige Muzee(um) in Scheveningen. Hoogtepunt van de vergadering was de ondertekening van de bescheiden die onze vereniging  het voeren van het praedicaat 'Koninklijk' voor wederom 25 jaar verlenen. Op onderstaande foto een aantal leden in afwachting van de aanvang van deze Algemene Leden Vergadering 2014 en dus ook 'de' ondertekening.

 

Hiernaast voorzitter André van Koningsbrugge en onder-vóór penningmeester Willem Röell die samen de papieren tekenen tot behoud van onze Koninklijke Status.

Vervolgens een portret van onze gastspreker, commandeur bd. Pieter Kok, die als Convoy Commodore nogal wat reizen door de door piraten geteisterde gebieden bij Oost Afrika meemaakte en vervolgens naar West Afrika gaat, waar een totaal andere problematiek een grote uitdaging vormt; daar ben je ongeveer een sitting duck.

Na diens uitgebreide en informatieve discours ging de reis naar restaurant Catch aan de oude visafslag aan de kade van de Marina, aan de tweede binnenhaven, waar Hans Margés een aangename lunch  had besproken met evenzeer aangename wijn. Zelf moest hij verstek laten gaan wegens een proefvaart met zijn nieuwe heup, die nog door enige tetsfasen heen moet, maar nu alreeds richting 'overdracht' gaat.

Daarmee was de kous nog niet af, want er wachtte nóg een ceremonie: op de laatste foto, onder dankzegging voor de geboden gastvrijheid, het overhandigen aan de directeur van Muzee, Paul de Kievit,  van ons wapenschildje.

Het wordt tentoongesteld bij de ingang, samen met het oude en nieuwe schildje van de mijnenjager ZMS Scheveningen. Een mooi besluit van een mooi gebeuren.