Excursies

Evenementen van Onze Vloot

Jul 2014 Terug naar huidige maand Sep 2014
Datum Evenementen in Augustus 2014 Info
01.08.2014 EXCURSIE dinsdag 7 OKTOBER 2014

EXCURSIE (dinsdag) 7 OKTOBER 2014

Bezoek aan de Dienst Hydrografie der Koninklijke Marine

Frederikkazerne

Van Alkemadelaan 786

2597 BC Den Haag

-          10.00 uur ontvangst  -  Vergeet niet een ID-kaart, Rijbewijs of Paspoort

Twee presentaties:               a)  de ‘Dienst’ zelf  uiteraard,  in al haar facetten

 en vervolgens de nieuwe  b)  ‘Sea Lanes’ , een bijzondere en omvangrijke, zeer            

            interessante operatie, waaromtrent Rijkswaterstaat ons niets wilde vertellen!

 

-          12.30 uur: lunch

            Clubhuis van Jachthaven Scheveningen  “At Sea”

            Hellingweg 138

            2583 DX Scheveningen

 

                 Tijdens de lunch:  “Over Haring”: wij zijn tenslotte op Scheveningen!

                 Gerbrand Voerman,  Managing Director Jac. Den Dulk en Zonen B.V.,

                 legt uit wat er allemaal aan te pas komt.

                

             Havenbedrijf en Verkeerscentrale Scheveningen

-          14.30 uur ontvangst

Maurice Meinster

Visafslagweg 1

Scheveningen

Tel.: 070-352.77.01(3)

                    06-22976498

 

            Toelichting op dit nauwelijks bij het publiek bekende onderdeel van deze dag:

Maurice Meinster zal een presentatie verzorgen over  de “Scheveningse Haven”,

waarbij de navolgende organisaties zijn betrokken: Politie, Recherche,

Douane, FIOD en Belastingdienst. Voorts verzorgt  het Havenbedrijf onderhoud

van het marifoonverkeer en overig meer en eigenlijk onverwacht beheer!

 

Bij het uitvoeren van de politietaken wordt het Havenbedrijf bijgestaan door de Kustwacht.

Een deskundige  zal  nadere toelichting over de werkzaamheden die daar onder vallen geven.

 

            Tenslotte  zal er een bezoek worden gebracht aan de Verkeerscentrale.

            Afscheidsborrel omstreeks 16.30 uur

 

    Eigen rijders: 25,-- Euro,
    Busreizigers 35,-- Euro.           Opgave uitsluitend (vóór 4 oktober a.s.) middels        rekeningnummer 678310882 ING,
 t.n.v. B. de Kruif. 
   (Bus: 9.30u. vanaf busplatform Den Haag Centraal)Lijst van alle evenementen
Klik op titel voor meer informatie

De ALV 2014 had alles in zich om weer een aangename en zinvolle aangelegenheid te worden. Diversiteit is een goede zaak om aandacht op alle mogelijke verschillende nautisch gerelateerde fenomenen te vestigen en zo kwamen wij dit jaar, na vorig jaar ss Rotterdam  te hebben bezocht, in het aardige Muzee(um) in Scheveningen. Hoogtepunt van de vergadering was de ondertekening van de bescheiden die onze vereniging  het voeren van het praedicaat 'Koninklijk' voor wederom 25 jaar verlenen. Op onderstaande foto een aantal leden in afwachting van de aanvang van deze Algemene Leden Vergadering 2014 en dus ook 'de' ondertekening.

 

Hiernaast voorzitter André van Koningsbrugge en onder-vóór penningmeester Willem Röell die samen de papieren tekenen tot behoud van onze Koninklijke Status.

Vervolgens een portret van onze gastspreker, commandeur bd. Pieter Kok, die als Convoy Commodore nogal wat reizen door de door piraten geteisterde gebieden bij Oost Afrika meemaakte en vervolgens naar West Afrika gaat, waar een totaal andere problematiek een grote uitdaging vormt; daar ben je ongeveer een sitting duck.

Na diens uitgebreide en informatieve discours ging de reis naar restaurant Catch aan de oude visafslag aan de kade van de Marina, aan de tweede binnenhaven, waar Hans Margés een aangename lunch  had besproken met evenzeer aangename wijn. Zelf moest hij verstek laten gaan wegens een proefvaart met zijn nieuwe heup, die nog door enige tetsfasen heen moet, maar nu alreeds richting 'overdracht' gaat.

Daarmee was de kous nog niet af, want er wachtte nóg een ceremonie: op de laatste foto, onder dankzegging voor de geboden gastvrijheid, het overhandigen aan de directeur van Muzee, Paul de Kievit,  van ons wapenschildje.

Het wordt tentoongesteld bij de ingang, samen met het oude en nieuwe schildje van de mijnenjager ZMS Scheveningen. Een mooi besluit van een mooi gebeuren.