Binnenvaart en IJmuiden

Binnenvaart en IJmuiden

Wat hebben die twee gemeen?
Allebei  excursies van   ´Onze Vloot’  !
 

Binnenvaart

Zo zijn wij woensdag 24 oktober afgereisd naar Dordrecht, naar de Vereniging Binnenvaart. Na om Dordrecht geloodst te zijn, ga je dan, geloof het of niet, na een replica van de Ark van Noach, linksaf naar de de uit 1963 daterende, bij ‘De Biesbosch’ gebouwde duwboot ‘René Siegfried’.
In 1963 een prestigeobject van de Franse overheid om te laten zien wie de grootste had op de Rijn en nu samen met een LASH-bak die er aan gekoppeld ligt, het binnenvaart museum.
Na een inleiding door Jos Hubens en een rondgang door het museum volgde na de lunch een presentatie door Yuri Ouweneel over het tankvaartbedrijf VT, dat het ons mogelijk maakte bij Damen/Van Brink hun vlaggeschip, de ‘Vorstenbosch’  147m. lang en 23m. breed (!) bij die werf te bezoeken.
Kapitein Bas Hobbel leidde ons rond over en in het schip, waar het de vierkoppige bemanning aan niets ontbreekt: van electronica op de brug tot het luxe verblijf waar je niets hoort van de drie sterke bijzonder goed geïsoleerde motoren.
Maar, zoals de aanhef al toont, het was niet de enige excursie die dit najaar werd georganiseerd.    
 

IJmuiden 

Op 21 september ging de reis naar het Zeehavenbedrijf IJmuiden, waar door de directielid mevrouw Karin Maat met een interessante voordracht werd geschetst hoe dynamisch dit, bij velen nog watonbekende en los van de Amsterdamse haven staande, bedrijf opereert. Na de geanimeerde lunch in het tussengelegen Grand Café Kruiten: op naar het hoofdkantoor van de KNRM. Hier kregen wij uitleg van directeur Roemer Boogaard over het project 1816, zo genoemd naar de ‘Noordhollandse van 1816’ die 1,5 miljoen euro beschikbaar stelde, om een nieuw type boot met een bijlboeg-variant te ontwikkelen samen met TU-Delft, Damen en De Vries Lentsch en beschreven in het nummer 8 van MN.  Een binnen de stuuropstelling gemaakte film bij wilde zee toonde aan, dat een bemanning van het huidige grote model met krachten te maken kan krijgen die aan de grens komen van wat nog verantwoord is als je recht tegen een hoge zee op vaart en dat kan met dit ontwerp voorkomen worden. En dan varen met- en rondkijken op de Johanna Louisa (het oude type ‘Carlot’) en zelfs de huidige stationsboot ‘Koos van Messel’, die voor onze grote groep zelfs een demonstratievaart maakten.
 
Beide evenementen werden georganiseerd door de landelijke Commissie Evenementen. Deze commissie verwelkomt en ondersteunt suggesties en initiatieven voor geschikte evenementen van leden uit alle regio’s van ons land. Als dit nummer in de bus valt heeft de traditionele najaarsborrel van “Onze Vloot” in sociëteit ‘De Witte’ in Den Haag alweer plaats gevonden (op 16 november). Altijd een genot om met zo velen te kunnen bijpraten in die schitterende ambiance! Een geslaagde afsluiting van ons evenementenseizoen dus.
Voor komend voorjaar is een excursie in voorbereiding naar Maasvlakte2, waar de ontwikkelingen razendsnel en zelfs binnen schema en budget voortgaan.
Nadere info over deze en andere evenementen volgt op onze pagina in MN en onze website www.onzevloot.nl

Fotoimpressie IJmuiden

 Karin Maat, in een gloedvol betoog

 over hoe IJmuiden zich op de kaart zet

 Wim Reijnierse met opvallende

 Versiering rond de nek stapt

 aan boord  

 Edward en Gustaaf zien er ook
 al zo vrolijk uit in de reddingskleur

Even vrolijk zwaaien maar geen ontkomen meer aan: wij kiezen het ruimere sop

 

Allemaal wat onwennig in zo'n  opgeblazen uitdossing

 Als je niet beter zou weten zou je denken dattie uit een stoomtrein hing:

 De Baas van de Johanna Louisa

 Daar gaan ze dan, het ongewisse tegemoet,  maar glukkig veilig a/b van de Koos van Messel

 
Ook de Johanna Louisa keert weer  behouden aan de ligplaats terug