Damen Schelde Naval Shipbuilding

Op 21 juni bezochten wij Damen Schelde Naval Shipbuilding op twee locaties in het Vlissingse

De direkteur, hier op de eerste foto in gesprek met penningmeester en mede-organisator Willem Röell en op de volgende mevrouw Martine Vuijk via wie het kontakt verliep, hebben ons met (volgende foto) Ger Ensing die ons introduceerde in het bedrijf èn natuurlijk de rondleiders (op de foto waar Wim Reijnierse hen bedankt) een biezondere dag  bezorgd - niet in de laatste plaats door de verzorgde borrel ten besluite!

De laatste foto:  deelnemers danken alle organisatoren en daarmee - vanzelfsprekend - ook GrootDenHaag.

Tenslotte had Wim op de terugreis nog een verrassing in petto: een voortreffelijk lopend buffet aan het water van de Oosterschelde!