Lid worden

Hieronder kunt u zich als lid opgeven.
U ontvangt een email op het ingevulde emailadres als bevestiging .

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
:
*:
*:
Voer het resultaat in a.u.b.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging Onze Vloot is voor natuurlijke personen.
Voor bedrijfsabonnementen op het blad Maritiem Nederland wordt verwezen naar  www.maritiemnederland.nl/abonnement.

 

Lidmaatschapsgelden:

Normaal lidmaatschap  € 47,50
Jongeren < 27 jaar  € 22,50
Buitenlandse leden  € 62,50

 

Het eerste jaar voor jongeren leden is gratis. 

De lidmaatschapsgeld is verschuldigd per kalenderjaar en kan per acceptgiro worden voldaan.
Wordt u lid in de loop van het jaar, dan betaalt u alleen de resterende maanden van dat jaar (tenzij u dan als jongere vrijstelling geniet).

Het lidmaatschap kan tot 1 oktober van het jaar, voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar, per email of per brief aan Onze Vloot worden opgezegd.

De ledenadministratie wordt gevoerd door:
Mijntijdschrift.com
Abonneeservice
Curieweg 16
8013 RA ZWOLLE
knvov@mijntijdschrift.com
088 -2266 680